logo e-arsiv logotype final 

Logo, Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan

e-Arşiv Hizmet İznini Aldı

e-Devlet uygulamalarının Türkiye'de de kapsamlı olarakhayata geçirilmesi için süreçteki yerini alan Logo, bir yeni adım daha atarak Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan e-Arşiv Hizmet iznini almıştır.

433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen Elektronik Arşiv Uygulaması kapsamında Başkanlık tarafından belirlenen standartlara uygun olarak faturanın elektronik ortamda oluşturulması, alıcılara iletilmesi, belirlenen hallerde kağıt olarak teslimi, muhafazası, ibrazı ve raporlanması konusunda düzenlemeler yapılmıştır.

 

Read more...

GO_Plus

2.26.00.00 version is published for ERP product family.

2.26.00.00 version is published for ERP products (Go Plus, Tiger Plus, Tiger Enterprise). 

You can access version files via ftp://download.logo.com.tr/Windows/ERP/GUNCEL/ address.

LOGO_tiger_plus

LOGO_tiger_enterprise

 

e-FaturaEntegrator 

e-Fatura Uygulamasında Yapılan Değişikliklere İlişkin Açıklamalar Hakkında

Elektronik fatura kullanımına yönelik önemli yenilikleri getiren yeni mevzuat Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanmıştır. 

 

Read more...
 edefter

LOGO E-Defter, GİB Tarafından Onaylanarak  Uyumlu Yazılımlar Listesi'nde İlk Sırayı Aldı!

 

 LOGO, E-Defter uygulamasında, GİB (Gelirler İdaresi Başkanlığı) tarafından onaylanarak uyumlu yazılımlar listesinde ilk sırayı aldı.

 GİB'in “Elektronik Defter Genel Tebliği” ile yayınladığı e-Defter uygulaması artık LOGO'nun Tiger Enterprise, Tiger Plus ve GO Plus ürünlerinde kullanılabilir.  

 LOGO E-Defter ile uygulaması ile “Yevmiye Defteri”’  ve “Defter-i Kebir”’ belgeleri, GİB'in belirlediği standartlarda hazırlanabilmekte ve elektronik olarak GİB'e kolayca gönderebilmektedir. Böylece defterlerin kağıt ortamına basılması ve saklanması gibi zahmetli ve maliyetli işlemler artık elektronik ortamda kolayca ve maliyetsiz olarak yapılabilmektedir.  

Read more...

GO_Plus

 

Logo Business Solutions, the market leader in application software, presents the most convenient "Business Application” for Turkey: GO PLUS!

GO PLUS is developed by integrating the demands of thousands of SME customers and business partners along with product development strategy and innovative ideas of LOGO. GO PLUS, apart from being an ERP package meeting all requirements of SME customers, contains the easiest, fastest, smartest and the most compatible solutions within itself.

Read more...
Follow us:     Share :