GO_Plus

2.32.00.00 version is published for ERP product family.

2.32.00.00 version is published for ERP products (Go Plus, Tiger Plus, Tiger Enterprise). 

You can access version files via ftp://download.logo.com.tr/Windows/ERP/GUNCEL/ address.

LOGO_tiger_plus

LOGO_tiger_enterprise

 

KREDİ KARTI UYGULAMALARINA İLİŞKİN SON YASAL DÜZENLEMELER VE
İŞ ORTAKLARIMIZIN DİKKATE ALMASI GEREKEN HUSUSLAR

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından talep edilen ve uygun görülen POS Cihazları, Banka Kartları veya Kredi Kartlarının Amaç Dışı Kullanım Hallerinin Tespiti Hakkında Mesleki Tanzim Kararı *, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu kararı ile 01.01.2015 tarihinde yürürlüğe girecektir. TBB nezdinde oluşturulan Fiktif İşlem Değerlendirme Komitesi’nce de fiktif işlemler incelemeye tabi tutulacaktır.

Bahsi geçen kararın yürürlüğe girmesi ile birlikte, bu nitelikte işlem yaptığı hususu gerek Komite, gerekse mahkeme ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca tespit edilen üye işyerleri; TBB ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği üye bankalarının yanı sıra, Bankalararası Kart Merkezi A.Ş.'ne bildirilecek olup, bankaların tamamı bu bildirimini takiben en geç yedi gün içinde ilgili üye işyerleri ile olan sözleşmelerini sona erdirmek ve bu üye işyerlerine tahsis ettikleri POS terminallerini işleme kapatmak durumunda kalacaklardır. Yasal düzenlemeler gereği, bankalarca 01.01.2015 tarihinden itibaren her bir üye işyeri için ayrı sözleşme yapılması gerekecek, ana üye işyerine bağlı olarak konumlandırılan alt üye işyerlerine ise münhasıran sözleşme yapılmadan hizmet verilmeyecektir.

Bu düzenlemeye göre, ilgili banka tarafından bir üye işyerine bağlı “alt üye” olarak tanınmayan bir firmanın, ana firmaya ait sanal/fiziki POS kullanımına izin verilmeyecektir.

Logo ve Netsis olarak bu yasal gerekliliğe uymak ve olası yaptırımlara maruz kalmamak için, kredi kartlı tahsilat süreçlerinde aşağıdaki işlemler ve düzenlemeler yapılmıştır:

Devamını oku...

 

logo e-arsiv logotype final 

Logo, Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan

e-Arşiv Hizmet İznini Aldı

e-Devlet uygulamalarının Türkiye'de de kapsamlı olarakhayata geçirilmesi için süreçteki yerini alan Logo, bir yeni adım daha atarak Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan e-Arşiv Hizmet iznini almıştır.

433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen Elektronik Arşiv Uygulaması kapsamında Başkanlık tarafından belirlenen standartlara uygun olarak faturanın elektronik ortamda oluşturulması, alıcılara iletilmesi, belirlenen hallerde kağıt olarak teslimi, muhafazası, ibrazı ve raporlanması konusunda düzenlemeler yapılmıştır.

 

Read more...

 

e-FaturaEntegrator 

e-Fatura Uygulamasında Yapılan Değişikliklere İlişkin Açıklamalar Hakkında

Elektronik fatura kullanımına yönelik önemli yenilikleri getiren yeni mevzuat Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanmıştır. 

 

Read more...
 edefter

LOGO E-Defter, GİB Tarafından Onaylanarak  Uyumlu Yazılımlar Listesi'nde İlk Sırayı Aldı!

 

 LOGO, E-Defter uygulamasında, GİB (Gelirler İdaresi Başkanlığı) tarafından onaylanarak uyumlu yazılımlar listesinde ilk sırayı aldı.

 GİB'in “Elektronik Defter Genel Tebliği” ile yayınladığı e-Defter uygulaması artık LOGO'nun Tiger Enterprise, Tiger Plus ve GO Plus ürünlerinde kullanılabilir.  

 LOGO E-Defter ile uygulaması ile “Yevmiye Defteri”’  ve “Defter-i Kebir”’ belgeleri, GİB'in belirlediği standartlarda hazırlanabilmekte ve elektronik olarak GİB'e kolayca gönderebilmektedir. Böylece defterlerin kağıt ortamına basılması ve saklanması gibi zahmetli ve maliyetli işlemler artık elektronik ortamda kolayca ve maliyetsiz olarak yapılabilmektedir.  

Read more...
Follow us:     Share :